Utredningen fastnar i utrednings göraren 4: En sammanställning

Den här serien blogginlägg är en ansats att undersöka siffrorna bakom den könsbekräftande vården av vuxna i Sverige. Serien består av fem delar. I den första delen introducerade jag kort vad en könsidentitetsutredning är och hur den sitter ihop med svensk lagstiftning, vem som går igenom den och varför. Eftersom jag är datavetare kommer jag att beskriva processerna här ur det perspektivet – som en pipeline med parallella inslag. Jag kommer också delvis att använda datavetenskapliga metoder för att diskutera egenskaper hos processerna.

I den andra delen försökte jag säga något om hur många som berörs av situationen med hjälp av offentligt publicerade siffror. Det är så att säga det ytligaste möjliga grävet. I den tredje delen presenterde jag en enkätundersökning jag gjort.

I den här delen, den fjärde sammanställer siffror för bland annat väntetider med hjälp av siffror jag begärt ut och fått in via min enkät. I den femte delen sätter jag siffrorna i sin kontext, diskuterar vad som händer nu, och jämför med min egen situation som exempel.

Historiska väntetider från SOU 2017:92 

Alla siffror från 2017-05-24—2017-10-09. Siffrorna är inte så tydligt strukturerade, och det är oklart om väntetiderna är summor, löper parallellt, osv. Jag har gjort mitt bästa för att översätta till mitt format men den som är intresserad rekommenderas att läsa den ursprungliga sammanställningen. Förmodligen har de olika regionerna tolkat frågan olika, för siffrorna skiljer sig väldigt mycket. Det är i vilket fall tydligt att de under 2017 var rejält mycket lägre än de är nu — många regioner meddelar att de gör klart en utredning på ett år.

MottagningRemiss till första möteFörsta möte till utredningUtredning till diagnosSummaDatum för siffra
Karlskrona, Sexologiska mottagningenInte medInte medInte medInte medInte med
Linköping, Psykiatriska kliniken< 60 dagar3 månader30-60 dagar7 månader2017-05-24—2017-10-09 
Lund, Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet17-18 månader2 år19 månader5 år2017-05-24—2017-10-09 
Umeå, Könsidentitetsmottagning KIM< 3 månader“Oftast inte mer än 2”3-4 månader9 månader2017-05-24—2017-10-09 
Uppsala, Affektiva Mottagningen8 månader“Det varierar”1-3 månader11 månader2017-05-24—2017-10-09 
Stockholm, Anova7-8 månader1 månadmindre än 1 månad10 månader2017-05-24—2017-10-09 
Västra Götaland, Lundströmmottagningen9 månader9 månader15 månader2 år och 9 månader2017-05-24—2017-10-09 

Officiella väntetider nu

För att uppdatera siffrorna ringde jag runt till de olika regionernas telefontider om de inte själva publicerade väntetider på sina webbsidor (eller ens hade webbsidor). Det var bara Lundströmmottagningen och Anova som publicerade statistik, och av dem var bara Lundströmmottagningens statistik aktuell. Jag använde istället de senaste siffrorna jag fått tidigare från Anova.

När det gick använde jag 1177s meddelandefunktion. I de andra fallen ringde jag. Det ska sägas i sammanhanget att samtliga mottagningar har förfärliga telefontider av typen “olika udda timmar några dagar i veckan”. Vissa av dem svarar också inte alls under sina telefontider. En av mottagningarna, Lund, erbjuder bara en telefontid för bokningar enligt sin webbsida.

MottagningRemiss till första möteFörsta möte till utredningUtredning till diagnosSummaDatum för siffraKälla
Karlskrona“6 månader  ungefär”???2022-01-13Telefonsamtal. Verkar vara ett litet team. “Vi söker en psykolog men den gamla kommer in på timmar”.
LinköpingTar inte emot remisser längre2021-06-01transformering.se
LundHar ingen telefontid för frågor
Umeå120, men de lägger medvetet in luft mellan mötena i utredningen. Totalt tar den ca 6 mån.“När man kommer till läkare beror på hur snabbt hon kan ta emot. Vår överläkare är mycket belastad. Men annars ca en månad efter att man avslutat samtal med psykolog”13 mån, men förmodligen mer (se cellen t.v.)2021-01-19Frågade på 1177
Uppsala24 månader3-6 månader, plus “flera månader i alla fall” till psykolog1-3 månader332021-01-11Frågade på 1177
Stockholm18-24 månader16 månader6 månader40-46 månader2021-02-01 / aug 2021 för internAnovas webbsida
Västra Götaland24 månader???2021-12-15Lundströmmottagningens webbsida
Väntetider enligt officiella källor.

Väntetider och utredningstider i min enkätstudie

Jag fick in 14 svar på enkäten, av vilka de flesta inte var så användbara (som synes nedan). Det är uppenbart att jag anpassat frågorna lite för mycket efter hur jag vet att det ser ut på Anova och Uppsala, för i synnerhet svaren från Lundströmmottagningen är svåra att tolka i samma ramverk eftersom respondenterna helt enkelt inte fyllt i några interna väntetider. Samtidigt är det helt orimligt att en utredning har ett möte varje vecka eller ens varje månad i två års tid — den typen av resurser har ingen region — så någonstans måste det finnas väntetider. Min erfarenhet från svaren i enkäten, personer jag pratat med, siffror från Region Uppsala, och egen erfarenhet är att en utredning är i storleksordningen fem besök och därför i praktiken faktiskt några månader lång som mest. Resten är mer eller (oftast) mindre terapeutisk luft.

DatumMottagningRemiss – första möteFörsta möte – utredningUtredning – diagnosSummaKommentar
2017-03-01Karlskrona1011021Ingen väntetid till diagnos angiven
2017-09-26Västra Götaland1301932Ingen väntetid till diagnos eller psykologutredning angiven. Antar att allt bortanför 6 mån. utredningstid är väntetid.
2018-08-16Västra Götaland126> 8> 26Väntar fortfarande på diagnos, så väntan är en min-siffra.
2018-10-31Västra Götaland01717Det finns en 2 månaders lucka mellan första mötet och psykologutredningen, men jag antar att det faktiskt händer något där och att det inte bara är tom väntan. Väntetid till första mötet saknas. Antar att själva utredningen är sex månader och resten väntetid.
2018-12-05Stockholm6161032
2019-01-11Stockholm641121Det finns inget slutdatum på utredningen, men få utredningar är så långa, så jag antar att allt bortanför 6 månader är väntetid. 6 månader är förmodligen oerhört konservativt.
2019-08-20Stockholm27Inget datum för första möte angett, använder inskickningsdatum
2019-09-02Stockholm121325Mina data!
2019-11-11Stockholm2323
2018-11-05Uppsala240024Hela utredningen tog drygt 5 månader — så den innehåller förmodligen inte så mycket väntetid.
Resultat från min enkätundersökning. Alla siffror är månader.

En annan intressant sak är att det går att se Anovas nuvarande exploderande väntetid uppstå i tabellen. Den börjar som en lång väntetid i mitten på utredningen runt 2018, förmodligen för att personal slutat, gått på ledighet, etc, och flyttar sedan successivt bakåt i processen tills den blir initial väntetid som är kvar 2022. Det här visar också hur känslig och potentiellt orättvis processen är — den som fastnar framför en sådan “bubbla i pipelinen” kan få en betydligt längre utredning med betydligt mer luft än genomsnittet. Det betyder i sin tur också att den som rör sig i riktning mot en sådan bubbla kommer att uppleva en kafkaesk väntan där alla angivna väntetider hela tiden ökar explosionsartat utan förvarning (och, beroende på hur bra regionen är på att kommunicera, utan annat meddelande än att inget händer ett halvår efter den förväntade sluttiden).

Den här serien blogginlägg är en ansats att undersöka siffrorna bakom den könsbekräftande vården av vuxna i Sverige. Serien består av fem delar. I den första delen introducerade jag kort vad en könsidentitetsutredning är och hur den sitter ihop med svensk lagstiftning, vem som går igenom den och varför. Eftersom jag är datavetare kommer jag…