Category: Swedish

Utredningen fastnar i utrednings göraren 1: Könsbekräftande vård för vuxna i Sverige

I den här första delen av en serie på fem delar kommer jag att kort introducera vad en könsidentitetsutredning är och hur den sitter ihop med svensk lagstiftning, vem som går igenom den och varför.

continue reading
No Comments

Utredningen fastnar i utrednings göraren 2: Hur många drabbas?

I seriens andra inlägg resonerar jag om processen att få tillgång till könsbekräftande vård som en pipeline och försöker konstatera hur många som rör sig genom de olika könsbekräftande åtgärderna (inklusive de juridiska) med hjälp av offentlig statistik.

continue reading
No Comments

Utredningen fastnar i utrednings göraren 3: Att samla egen statistik

I den här serien presenterar jag min egen enkätstudie.

continue reading
No Comments

Utredningen fastnar i utrednings göraren 4: En sammanställning

Den här serien blogginlägg är en ansats att undersöka siffrorna bakom den könsbekräftande vården av vuxna i Sverige. Serien består av fem delar. I den första delen introducerade jag kort vad en könsidentitetsutredning är och hur den sitter ihop med svensk lagstiftning, vem som går igenom den och varför. Eftersom jag är datavetare kommer jag…

continue reading
No Comments

Utredningen fastnar i utrednings göraren 5: Vem är fienden?

I det här sista inlägget sätter jag min tidigare statistik i sin kontext och pratar om vad som händer nu.

continue reading
No Comments